Русский English Deutsch Le français Español Lingua italiana Suomi Svenska 中
Sök
Hemsida / Velikij Novgorods Historia
Velikij Novgorods Historia

Här hade man inte bastskor men läderstövlar, här hade man stenlagda gator sedan forna tider, här hade enkla folket ljuvlig korrespondens och furstar utvisades och inbjöds då folket så önskade. Här kan man stå på det samma stället där enligt legenden kastades den blodtörstiga hedniska guden Perun i floden, man kan bada i sjön där köpman Sadko brukade sitta på stranden och sjunga sina oemotståndliga låtar, man kan också delta i moderna novgorodska hjältars teatraliska slagsturneringar. Bara här kan man uppleva den genuina atmosfären av dåtidens äkta Ryssland.  

Velikij Novgorod betyder väldigt mycket: det är en av de äldsta städerna i Ryssland, vagga av rysslands demokrati, medeltida kärna för handeln och hantverket, en av de största Hansa Unionen partner på 1100-1600talen, en förbindelselänk mellan medeltida Europa och Russ, samt mellan dåtiden och nutiden. 

Ordet ”Novgorodarna” omnämns först år 859 i krönikor. Det finns fortfarande vetenskapliga diskussioner angående exakta datumet för Novgorods tillkomsttid och ”gamla” stadens exakta läge. På senaste tider tycks det att Gorodisjtje som hade gamla stadens funktioner ligger 2 kilometer borta från nutida staden. Mest troligen låg furst Ruriks residens där då han blev kallat för att regera i Novgorod på 800-talet och grundlade Rurik furstedynastin. I 900-talet flyttades staden till en ny plats och blev kallat för Novgorod.

Efter furst Oleg tillsammans med novgorodska hirden hade erövrat Kiev och grundat den enda staten som hette Kievriket, blev Novgorod det näst viktigaste centrumet för den nya staten. Vid olika tillfällen behärskade här Vladimir Svjatoslavitj och hans son Jaroslav den Vise. Men redan 1136 fick Novgorod friheten i att välja sina furstar: då fick de bestämma sig själva för vilken furst de ville bjuda in och hur länge han skulle regera i Novgorod och detta berodde på om han föll Novgorodarna till smak. Sedan slutet av 1200-talet blev ingen Furst inbjuden. Under denna period blev Velikij Novgorod till huvudstad av Vetje Republiken i Novgorodska landområdet. Vetje tog beslut gällande frågor som rörde krig och fred, antog lagar och ingick avtal med andra länder, samt utsåg en biskop - Ärkebiskopen av Novgorod, som blev den faktiska föreståndaren av Novgorod Vetje Republiken sedan 1400-talet. Novgorod Republiken slutade fungera år 1478, då Moskovits armé segrade över Novgorod i slaget vid floden Sjelon. Novgorod och alla dess länder blev en del av den centraliserade staten som hette Moskovit Russ, vars rike ökade med 5 gånger på grund av underordningen! Trots det har Novgorod inte förlorat sin betydelse som kärna av internationell handel och hantverk ändå fram till början på 1700-talet eftersom den hade fördelaktig geografisk position d.v.s. väggar från baltiska länder korsade med dem till Medelhavsområdet ("från varjager till grekerna") och genom Volga-regionen till öster. Novgorods handelsförbindelser sträckte sig från Flandern och de hanseatiska städerna till Ugriska landet och från Skandinavien till Konstantinopel, och Astrakhan.

Under de senaste århundraden var Novgorods historia händelserikt. Här finns det kortfattat de viktigaste händelserna som inträffade Novgorod:

Från och med 1950-talet genomförs det regelbundna stora arkeologiska utgrävningar i staden och på Rurik Gorodisjtje, lokala och besökande forskare samt studenter och skolelever deltar i dem. Under denna tid har det blivit hittade fler än 2000 bly sälar, en stor mängd vapen, smycken, hushållsartiklar och olika musikinstrument. Den främsta historikers stolthet var fler än 1000 näverskrifter av olika innehåll som var i perfekt skick. Bland dem fanns det affärsbrev, kärleksbrev, olika recept, kommentarer om Bibeln, ekonomiska beräkningar, och även elevers skrifter. Dessa fynd indikerar den totala läs- och skrivkunnighet av den medeltida Novgorod invånaren, inklusive kvinnor och ofrälse, detta bidrar till att vi kan bättre förstå våra förfäders livsstil. Fint tillverkade varor av trä, metall, läder och glas, rikedom och överflöd av saker och det stora antalet näverskrifter kan inte göra annat än beundra. Allt detta berättar om den förflutna storheten, makten och betydelsen av Velikij Novgorod som var den politiska, religiösa, kommersiella och kulturella kärna av gamla Ryssland.

I århundraden var Velikij Novgorod den ledande Hansa partnern. Hansa var den tyska städers handelsunion. Dessutom kontrollerade Velikij Novgorod viktiga handelsvägar i Östersjön och Nordsjön. Hansa Handeln med Russ skedde genom Novgorod, hansaköpmän gick inte vidare i Ryssland. De sålde alla sina varor i Novgorod och härifrån transporterade ryska köpmän dem vidare till sin fördel. Novgorod och Hansan partnerskap var mycket lönsam för båda sidor och reglerades genom särskilda avtalen och föreskriften av den hanseatiska domstolen som kallades för "Skra." Avtalen garanterade säker handel. De viktigaste artiklarna handlade om tillhandahållande av "fria vägen" hansaköpmän genom novgorodska området och Novgorodarna den samma genom Östersjön. Viktigast bland medeltida ryska export varor var pälsar och vax, honung och lin som var mycket uppskattade i hela Europa. Många av västeuropeiska monarker och aristokratin hade lyxiga pälskappor och mössor sydda på novgorodska dyrbara pälsar: hermelin, sobel, mård, ljus gjorda på ryskt stearin glimrade i stora gotiska altare av de största europeiska städerna.

Från väst importerades det dyra tyg, duk, samt icke-järnmetaller, som användes i olika hantverk, som gjorde novgorodska yrkesmän speciellt berömda och omtyckta.

Hansaköpmän tog med grekiska, franska, spanska och naturligtvis reniska viner. De importerade också strömming och salt, under magra år även bröd.

I Novgorod på Jaroslavs gård befann sig en av de största hansahandelskontor i Europa som var medeltida marknadsplatsen. Den bestod av gotländska och tyska gårdar. De var omgivna av staket av tjocka stockar och liknade mer försvarsanläggningar än gårdar. Inne på gårdarna fanns det all den nödvändiga infrastrukturen för en längre vistelse av hansaköpmän i Novgorod.

Grundade på Medeltida Hansa traditioner som tycks vara prototypen för europeiska unionen, år 1980 var det dags att skapa Ny Tidens Hansa Unionen. År 1993 blev Novgorod den första ryska medlemmen i Ny Tidens Hansa Unionen och presenterar sina medeltida traditioner vid annuella internationella Hansadagar. Under 2009 firade staden 1150:e årsjubileum och blev ägare till 29:e internationella forumet som hette "Hansadagar i den nya tiden", som hölls under temat "Att utvidga gränserna ...".

* Vi tackar Anatolij Andrejev och Arthur Visnapa för överlåtna bilder.

↑ Наверх